top of page

„Овцата на Яков” е проект свързан с хипотеза, че това описано в Библията животно, което е вероятно най-древната порода овца има запазен, но подтиснат, гено фонд на Балканите. Освен че е „орнаментна” порода – петниста, с от четири до шест рога, тя единствено притежава ценен за медицинските изследвания ген, който се изследва във връзка с няколко редки заболявания, например Tay-Sachs disease. Екип на института предприе през лятото на 2015 г. проучване на Западните Родопи и успя да открие стадо с няколко животни с тези характеристики. Те са отделени с цел да запазят тези характеристики и да се образува стадо  от тях (такива има в Аанглия и САЩ. Трябва да се търси сътрудничество с Европейски медиц ински институт за лабораторни анализи. До трози етап всички разходи са покрити от ИСИХ.

bottom of page