top of page
snimka Mitko.jpg

Димитър Димитров FLS
гл. редактор

СТАТИИ:

ПОСЛЕДНИ

Avi-Tohol shapka_new_edited_edited.jpg

            Списание „АВИ-ТОХОЛ“ е предназначено за най-широк кръг читатели и ползва усилията и знанията на свободомислещи интелектуалци с различни професионални интереси, обединени от идеята за Духовно Възраждане на България.

            Списанието е насочено главно към проблемите на българската история, но ще помества и материали от български и чуждестранни автори, свързани с културата, етнографията и традициите на българския народ, които съставляват българското национално наследство.

            Още от първия брой читателят ще има възможност да се убеди, че списание „АВИ-ТОХОЛ“ е наистина едно отворено списание, което се стреми да бъде трибуна на различни мнения и теории, свързани с посочените теми. Надяваме се чрез една свободна и разнопосочна дискусия, да се разкрия българската историческа наследственост, да се изяснят въпроси, които по една или друга причина досега не са получили своя отговор или са били грубо фалшифицирани от политически доктрини и обслужване на чужди интереси.

            Веднага искаме да подчертаем, че търсейки откритост и дискусия, списанието ще се ръководи от един основен принцип. На своите страници то не само няма да даде достъп на пропагандатори на двете чисто политически доктрини „пан-славизма“ и „пан-тюркизма“, които са нанесли непоправими щети на българската историческа наука и на българския обществен живот въобще, а ще се бори срещу тях със средствата на писаното слово. Списанието схваща тази борба като една от главните си цели.

            Всяка дискусия, свързана с националното историческо наследство на един народ има своята политическа тежест върху днешния ден на този народ. Този принцип е валиден не само за народи преживяващи духовна конфузия и дълбоки съмнения като българския народ сега, но и за народите с отдавна изградена демократична система и нормален обществено-политически живот. Затова списание АВИ-ТОХОЛ няма да избяга от политическите отговорности на днешния ден в някакво академично убежище, а ще застане твърдо на страната на тези политически сили, които отстояват България и българското.

            В семейството на демократичните държави България трябва да влезе като държава с хилядолетна историческа традиция, с културна самобитност и оригиналност, а българския народ да заеме достойно място сред демократичните и проспериращи народи само ако има самочувствието на равен с тях, ако съзнава своята идентичност и своите качества, водили го през вековете, наситени с изпитания. Всяко усилие в този момент, насочено към връщане на законното самочувствие и гордост на българския народ е благородно и ще бъде благословено от всички български Светци и Мъченици.

            Списание АВИ-ТОХОЛ призовава свободомислещите и патриотични български интелектуалци към сътрудничество в постигането на Духовно Възраждане на България. То ще бъде винаги отворено за вашите възгледи, мнения и изследвания, посветени на българското историческо наследство.

Screenshot 2023-08-23 at 16-50-40 Книжка 43 – 44 __ 2020 PDF to Flipbook.png

книжка 43–44/2020

Screenshot 2023-08-23 at 16-51-06 Книжка 45 __ 2022 PDF to Flipbook.png

Издателство ХИСТОРЕОН разполага с ограничен брой книжки от бр.45/2022 г. Който желае да попълни колекцията си, да се обади на телефон 0886 105 809.

bottom of page