top of page

ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ НА ИСИХ

 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ 

Д-р Христо Кожухаров, Ак. Цветан Цветков, Доц. Диньо Кючуков,

 

ИКОНОМИКА И ЕНЕРГЕТИКА

Инж. Иван Даракчиев, Инж. Веселин Тракийски, Инж. Пламен Ничев, Проф. Живко Желев,

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Проф. Борислав Георгиев, Проф. Чавдар Нинов, Д-р Петър Коев, Димитър Проданов,  Д-р Георги Георгиев,

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ, ЛОВНИ И РИБНИ СТОПАНСТВА

Доц. Диньо Кючуков, Ивелин Коджабащев, Васил Цаков,

 

ДЪРЖАВНО, РЕГИОНАЛНО  И ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Д-р Мадлена Бояджиева, Петър Чернев, Добри Георгиев,  Георги Джалев

 

ПРАВНА

Елеонора Щумпф, Валентин Бакалов, Кристина Азманова, Димитър Ходжув, Ангел Георгиев,

 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

Проф. Добрин Денев, Таня Доганова- Христова,  Детелина Денчева, Стоян Йорданов, Жорж Трак, Проф. Живко Желев, Доц. Наско Орачев, 

 

ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ И ВЪЗПИТАНИЕ

Георги Велев, Проф. Христо Смолянов, Проф. Мартин Гюзелев, Д-р Владимир Христов, Доц.Петър Голийски, Петко Маринов,

 

ВОЕННО ДЕЛО И  СПОРТ – Доц. Милен Михов, Илия Илиев

 

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

Проф. Рупен Крикорян, Димитър Димитров, Неньо Дедьов,

 

БЪЛГАРСКА ДИАСПОРА

Емил Миланов, Татяна Ярулина, Милен Люцканов, Димитър Димитров,

 

МЕДИИ

Анелия Иванова, Добромир Георгиев, 

bottom of page