top of page
doc_119f78c.jpg

 Проучване на тракийския град и металургичен център на връх Трескавец до гр. Тетевен. Събрана е наличната документация и последната седмица на април ще се проведе първично археологическо проучване на върха от специалисти на института. Целта е през археологическия сезон 2019 да се проведе цялостно проучване. Работи се с подкрепа (документална) и на община Тетевен. Всички разходи за първичното проучване осигурява ИСИХ.

bottom of page