top of page

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА „ДОМ ПАМЕТНИК НА РАЙНА КНЯГИНА”
/КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ/


Проектът е изработен от „Института на Свободните Изследователи Хистореон” (по нататък в текста ИСИХ). ИСИХ е представен накратко в Приложение 1
Обектът, който е предвиден в проекта за Дом Паметник на Райна Рнягиня е къщата построена от самата Райна Княгиня в София, в някогашния квартал на „Поборниците”, днес ул. Софроний Врачански 119, където тя е живяла със семейството си след Освобождението.
ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРОЕКТА ДО НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ
1/. Г-жа Таня Христова –Доганова, която е член-основател на ИСИХ и потомка на Райна Княгиня изложи пред неговото ръководство своята идея за създаването на Дом Паметник на тази Българска Героиня и Мъченица. Тази идея беше възприета с ентусиазъм. 
2/. Бяха проведени разговори с други представители на наследниците на Райна Княгиня, с които беше постигнато принципно споразумение за съвместна дейност по проекта.
3/. От ръководството на ИСИХ беше излъчена Работна Група, която да извърши необходимите действия за постигане целите на проекта в състав : Таня Христова-Доганова и Здравчо Здравчев – представители на наследниците на Райна Княгиня, Димитър Димитров FLS, Д-р Иван Даракчиев, Проф. Добрин Денев, Инж.Георги Джалев и Маринела Желева – представители на ИСИХ. 
4/. Беше направен конкурс и възложено на фирма „Интермекс СД” да извърши проучване на статута и на архитектурното състоянието на сградата, както и на правно-административната уредба свързана с евентуалното и превръщане в “Дом Паметник” .Резултатите от това проучване са приложени към настоящото изложение (Приложение 2). Средствата за проучването бяха осигурени от ИСИХ.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Основните цели на Проекта са три :
1/. Да се отдаде дължимата почит на Българската Героиня и Мъченица с едно цялостно представяне на целия и живот с неговия всестранен принос и жертвоготовност, както и на дейността и приноса на нейното семейство и обкръжяващите я личности. По този начин да се създаде за поколенията цялостен и завършен образ на Райна Княгиня, която е популярно известна единствено с подвига си в Априлското Въстание.
2/. Да се запълни една празнина в Музейното и Читалищно дело в София и прилежащите и околности, известни като „Шопски”, като се представи цялостно живота на хората в него, в неговата многообразност и оригиналност. По този начин, за поколенията да бъде показан приноса на този раойн в исторически , духовен, културен (изкуство, занаяти, музикален фолклор, етнография) и битов план в Общо-Българското оцеляване и развитие.
3/. На базата на научна библиотека да се създаде един център на знанието и независимата експертиза, който да послужи и като образователен, и като изследователски и аналитичен инструмент, в полза на обществено-политическото развитие на България. 
КОНКРЕТИКА НА ПРОЕКТА
Първи Етаж –Музейна Експозиция отнасяща се до семейството на Райна Княгиня и Генерал Дипчев и на техните синове. Всичко което е съхранено като семейни реликви и спомени от техните внуци, правнуци и родственици ще бъде предоставено от тях за музея. Освен това, към тази колекция ще се присъединят и присъединяват атрефакти свързани с тях от регионалния музей в Панагюрище и от НИМ. Особено внимание ще се обърне върху издирване, систематизиране и експониране на документи и артефакти свързани с други известни и заслужили жители на района, поради което той е получил названието си „квартал на Поборниците”. Тази част от сградата, ще фукционира според закона „Закон за Паметниците на Културата и Музеите”и ще бъде отворена за посещения по предвидения в този закон ред. 
Втори Етаж – Музейна Експозиция посветена на Шопския регион, който е обхванат от Витоша, Люлин, Стара Планина, Вакарелските възвишения със селищата намираши се в тези масиви. Този своеобразен и изключително интересен ландшафт има древна и богата история и култура, като само археологическите разкопки в кв.Слатина и известното ни за „Малката Света Гора”, с десетките и манастири, скитове и руини, като Урвич, Боянската черква, Лозенските и Кремиковските манастири са феномени от световно историческо и културно значение. Всичко за което става въпрос може да бъде показано със средствата на съвременните комуникации – в скици, снимки, видео, макети, Три- D модели и др. Това се отнася и до бита на шопите, на майсторите и на обикновените строители, на дарителите и на зографите, на създателите на този уникален свят.Както и за техните домове, в повечето случаи еднокатни постройки с пристройки за добитъка, каруците и другите атрибутите на земеделския живот и дейност, които са изградили България. Отнася се и до централната роля в този живот на жената и като майка и като творец – тя преде, тъче, плете,шие и особенно характерното за шопите - създава богата българска шевица- елбетица, с нейнити форми, орнаменти, образност и атрибути изготвяни за всеки отделен костюм- женски, момински, мъжки, ергенски, детски, работен, празничен, лозарски, коледарски и т.н. В сътрудничество с НЕМ и НИМ се планира разгръщането на едно постоянно изложбено пространство, което съчетано с интерактивни тематични мероприятия, да допринесе за културното и образователно развитие на региона, както и на туристическата му атрактивност. Акцент на експозицията може да бъде уникалния труд на Проф.Д-р Джералд Меснер, който е първия (за съжаление все още единствен) изследовател на шопската диафония, в частност на бистришкия фолклор . В рамките на проекта ще се изследва и систематизира съществуващия огромен автентичен фолклорен материал – песни, приказки, обичаи, филми, книги и всичко свързано с щопите. Тази част от сградата ще функционира също според посочения по-горе закон и ще бъде отворена за посещения по установения в него ред.
Трети етаж – Помещава библиотеката на ИСИХ, както и неговия административен,научно-изследователски и образователен отдели. Библиотеката ще включва няколко частни колекции от България и от Чужбина, дарени на ИСИХ, които ще бъдат обединени и дигитализирани съгласно традиционните и съвременните методи на организиране на научни колекции, с цел да се получи устойчив и в същото време динамичен модел на научна и образователна информционна система. Там ще се провеждат индивидуални обучения, лекции и организационни мероприятия. 
Дворното пространство – Ще представлява изложбено пространство в което ще се излагат постоянни и временни експозиции с художествено, научно и/или историческо съдържание. Предвижда се паметник на Райна Княгиня и паметни плочи и/или бюстове на заслужили членове на семейството и и на Поборници живяли в района.

 Дарителска сметка:

Банка: International ASSET BANK
Име: Институт на Свободните Изследователи Хистореон
Булстат: 0131016377
IBAN: BG72 IABG 8098 5000 8683 01
BIC: IABGBGSF
Основание за дарение: Райна или Raina

Представяне на ИСИХ

ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Кой уши байрака - Илия Луков
00:0000:00
bottom of page