Untitled.png
99.png

             Книгата НАШАТА АЗБУКА ГЛАГОЛИЦАТА – Смисъл и Контекст е резултат на десетилетия изследвания и сравнителни анализи в областта на палеографията на Георги Велев и Димитър Димитров FLS.

             Обединени в книгата те дават няколко фундаментални констатации относно същността и значението на Глаголицата:

             1/. Изяснява нейния знаков порядък, нейното смислово прочитане като поучителен текст, математическата и геометричната и структура - всички те доказващи нейния свещен характер.

             2/. На базата на тези дадености Глаголицата е поставена в рамката на световната палеография, от което се придобива представа за нейното значение като световен културен феномен.

             3/. Обяснена по този начин Глаголицата представлява завършен модел, който би могъл да бъде изучаван в съответните степени на българската образователна система, както и на научно ниво.

             Книгата беше представена с голям успех в Народната Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий на 21 май 2019 г..

 

стр. 195, твърда корица - двойно шита, ISBN 978-619-91135-1-6

цена: 50лв.

                                                         Издателство "ХИСТОРЕОН" е резултат от научноизследователски проект със същото название

                                                   започнат в Лондон през 1991г.

                                                         Издателството има няколко основни цели:

                                                  1. Да създава и/или участва в качествени издателски проекти с културна насоченост.

                                                  2. Да създава продукти с висока научна и културна стойност, поддържайки високо художествено

                                                  и технологично ниво.

                                                  3. Да изследва, запазва и популяризира изконни български ценности в духовния и материалния

                                                  живот и да ги поставя в контекста както на нашето съвремие, така и в контекста на световното

                                                  културно наследство.

                                                  4. Да подпомогне възстановяването и развитието на българското образование на всички негови

                                                  нива, както и научноизследователския потенциал на България.

                                                  5. Като метод на анализиране при развойната си дейност издателството се ръководи от

                                                  интердисциплинарния подход.

                                                  6. Издателството продължава издаването на списание „Ави-Тохол”, което има вече 25 годишна

                                                  история

КНИГИ

НАШАТА АЗБУКА ГЛАГОЛИЦАТА – Смисъл и Контекст

корица3.jpg
корица4.jpg

    ПРОЧЕТЕ ЛИ И ГЪРБА?

 

           Тази книга с автор българолога Димитър Димитров (Лондон) е един забележителен каталог на пощенски картички от 19 и 20 век изпращани от българи и/или за българи от всички краища на света.

            Освен безкрайно интересните художествени илюстрации и модели на картичките, които съдържат малко известни и/или неизвестни такива, авторът е предложил и едно уникално виждане за тях, като ни предлага прочита на написаното на гърба им.

            Текстовете които могат да се видят на обратната страна на картичките са една панорама на българския живот, начин на мислене, взаимоотношения и не на последно място участието и мнението на българина за света през първата част на изминалото столетие, от което се вижда от кога наистина той е Европеец.

             Важно литературно постижение на този сборник е възстановяването на един отдавна забравен литературен жанр – епистоларния.

 

стр. 248, твърда корица - двойно шита, ISBN 978-619-91135-2-3

цена: 70лв.

  ЛИЛЯЧЕ И ВРАЧАНСКОТО ЗЕМЛИЩЕ В ДРЕВНОСТТА

(28000 г. пр.Хр. - 600 г. сл.Хр.) - ИСТОРИЧЕСКИ ХРОНИКИ

   

       Тази книга е с автор Георги Ралчев и предлага едно задълбочено проучване и споделяне на историческите извори в този уникален географски район на България.

       Тук ще цитираме малка част от въведението с цел да илюстрираме същността на този богат труд. Ето какво казва автора:

       "...В продължение на дълги години събирах писмени и устни предания и легенди, които се губят в мрака на изминалите хилядолетия. Ползвах богатия фонд на библиотеките на Института по тракология и Националния археологически институт с музей - БАН.

        Не на последно място бе и синовния ми дълг към родното ми с. Лиляче и прекрасния Врачански край. Аз не написвам нова история, а само напомням това, което приблизително се е случвало в с. Лиляче и неговите съседни селища през изминалите хилядолетия. ..."

стр. 455, твърда корица - двойно шита, ISBN 978-619-91135-3-0

цена: 50лв.

стр. 455, мека корица, ISBN 978-619-91135-3-0

цена: 20лв.

Календар 2.jpg
обща снимка.jpg

 

ИЗДАТЕЛСТВО "ХИСТОРЕОН"

 

                    „НАРОДНИЯТ КАЛЕНДАР И НЕГОВИТЕ ПРАЗНИЦИ”

 

                                                                    Книгата на Георги Велев „НАРОДНИЯТ КАЛЕНДАР И НЕГОВИТЕ ПРАЗНИЦИ” -

                                                            установява произхода на народния календар, на българските народни празници, както

                                                            и реда, значението и насоките за ежедневния живот на човека.

                                                                   Той е ръководство за това как човек да организира живота си, за да бъде в хармония

                                                            със световните сили и околната среда.

                                                                    Георги Велев е установил , че народните ни календарни празници са адаптираните

                                                            към Юлианския календар и християнските празници празниците от старата религия на

                                                           българите.

                                                                    Книгата убедително доказва тезата на автора, че „нашата календарна народна

                                                           празнична традиция си е българска, така че не оставя място за китайски, римски,

                                                           гръцки или славянски обяснения на нейната същност”. 

                                                               стр. 720, твърда корица - двойно шита, ISBN 978-619-91135-4-7

                                                               трето преработено и допълнено издание

                                                               цена: 75 лв.

 

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЕКТИ

НА ИЗДАТЕЛСТВО "ХИСТОРЕОН"

  1. ВЪРХОВНОТО ЕДИНСТВО - СЪЩНОСТ И КОНТЕКСТ

 

            Книгата е третата от една поредица на издателство „Хистореон”, която има за цел да покаже основите на цивилизационния модел развиван през хилядолетията от българския народ, неговата същност и контекста в който се е изявявал в различни периоди, условия и географски ширини и взаимодействията му с други цивилизаторски модели.

            Първите две книги от тази поредица бяха “НАШАТА АЗБУКА ГЛАГОЛИЦАТА – СМИСЪЛ И КОНТЕКСТ“, Георги Велев (1986), Димитър Димитров (2018) и „НАРОДНИЯТ КАЛЕНДАР И НЕГОВИТЕ ПРАЗНИЦИ”, трето допълнено и преработено издание, Георги Велев (2020). Тъй като, както е известно, писмеността и календара са основни атрибути на цивилизацията тяхното изследване и анализ естествено водят към разбиране на по широката им рамка, а именно религиозния светоглед. Именно тази цел са си поставили авторите сега в книгата „ВЪРХОВНОТО ЕДИНСТВО”.

            Този термин е бил въведен от Димитър Съсълов през 20-те години на 20 век., когато той прави своя опит да обясни религиозните вярвания на древните българи – хунори, като една определена от научни принципи космогония и система, намирала се в пълно съзвучие и хармония със законите на природата. Неговото изследване, беше предоставено в ръкопис на единия от авторите, който през 90-те години го публикува в няколко книжки на сп.”Ави-Тохол”. В тази книга това забележително изследване ще бъде публикувано в неговата цялост за пръв път.

            Около това ядро, авторите ще се опитат да поставят в подходящ контекст други аспекти на цивилизацията, като календар, писменост и държавност, които в своята цялост са придавали облика на българското органично общество, чрез което българския народ е преминал през хилядолетията до ден днешен.  Това общество е живеело в непрекъсната интерактивност с други общества в един постоянен обмен на материални и духовни ценности.  Авторите, използвайки последните постижения на популационната генетика, ще се опитат да пресъздадат историческия път на „Върховното Единство”, от Балканите до Централна Азия и обратно и от Орфизма, през Ведите и Зороасризма до Даоизма.

            Не на последно място книгата има амбицията да утвърди един окончателен модел за етническата и цивилизационна характеристика на българския народ. 

 

2. „КРАТКА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ” - Христоматия за деца и възрастни - том 2

 

            Предстоящото издание по замисъл и реализация е една реална форма за единение на работещите в сферата на свободните исторически и интердисциплинарни изследвания.

            Предназначена е и за деца и за възрастни с идеята, че родителите трябва да вземат активно и информирано участие в патриотичното възпитание и образование на децата си.

            Прекрасно илюстрираната Христоматия е едно необходимо учебно и познавателно средство за всяко българско семейство.