top of page
Untitled.png
274483401_106931545261792_67093457883235
изтеглен файл.png
koricaBD.jpg
2021.jpg

"АКО СИ НАМЕРИЛ НЕЩО, ЗНАЧИ ТО Е БИЛО ТАМ, КЪДЕТО СИ ТЪРСИЛ"

 

      С тази сентенция на ГЕОРГИ ВЕЛЕВ, предвид, разрешихме въпроса кой исторически български вестник да възстановим в този наш нов медиен проект.

От близо година, с колеги обсъждаме този въпрос и решение не идваше.

Основният въпрос, относно БЪЛГАРСКА ДНЕВНИЦА на ГЕОРГИ САВА РЪКОВСКИ, беше дали той би звучал актуално сегa - 163 години след първия му брой.

      С известно (голямо) закъснение видяхме горното мото на Раковски, с което той е обяснил целите на вестника си.

Актуално ли ви звучи вестникът ни:

     - да "открива пороци и престъпления на управници, било то духовни или светски";

     - притежава ли народа ни днес: "гражданска, държавна, църковна и народна съвест";

     - има ли той достойни водачи, които да го предпазват от: "разна зла", които "своего народа упътим...да се развие в просвещение...";

    как живеем днес: "за своя и държавна полза..."

      Ако не ви звучи актуално, не го четете. На нас, за съжаление, ни звучи болезнено актуално.

      Искаме нашата БЪЛГАРСКА ДНЕВНИЦА да бъде жив вестник. Читателят всеки ден да вижда, как той се изгражда, докато след шест дни се превърне във вестника, който да си пие кафето в неделя сутрин. Всеки от тези шест дни ще добавяме колкото можем към него, за да го направим седмичник.

БЪЛГАРСКА ДНЕВНИЦА ще бъде Вашият вестник, защото ще можете да участвате в него – изпращайте ни идеи, наблюдения, мнения, анализи и колкото те заслужават (според нас) и колкото можем ще ги коментираме и/или публикуваме!

      До тук вече се убедихте, че БЪЛГАРСКА ДНЕВНИЦА ще бъде нестандартен по дефиниция, но ще се стремим да бъде такъв и по съдържание.

     🔹Днес, когато политическата некоректност в медиите се девалвира до нивото на политическата коректност, ние ще се опитаме да бъдем обективни и за двете.

     🔹Днес, когато българите са призовани, да се хармонизират/херметизират според европейските „ценности“ и да дехармонизират/дехерметизират своите традиционни ценности, ние ще бъдем субективни и за дветe.

     🔹Днес, когато деконструкцията на хилядолетния опит и цивилизованост на българското общество се опитва да го сведе до аморфна, безлична съвкупност от основни човешки нагони и материални стремежи, ние винаги ще посочваме тези, които стоят зад това. С която нестандартност, ще се опитаме да постигнем стандарта, който читателя заслужава!

Димитров Димитър FLS

2023.jpg

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ:

bottom of page