top of page

АСОЦИИРАНИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Македонски Научен Институт - България


Институт по Древни Цивилизации- България


Здружение „Интеракция” –  Македония


Клуб „Приятели на Рьорих” – България


Булгарска Духовна Академия – Русия


Исторически клуб „Булгар ал- Джадид”- Русия


Общобългарска фондация „ТанграТанНакРа”


Общонародна фондация „Христо Ботев”- България

bottom of page