top of page
Untitled.png

Членството в ИСИХ е три степенно :

 

Пълноправен член на ИСИХ – притежава персонализирана членска карта, има право да се кандидатира в органите на управление на ИСИХ, да предлга органи на управление и да предлага и гласува решения. Заплаща годишен членски внос в рамките на от 20 до 100 лв.

 

Студентско членство – притежава персонализирана членска карта  и всички права на Пълноправен член на ИСИХ. Заплаща годишен членски внос от 20 лв. годишно.

 

Асоцииран член на ИСИХ – може да участва в мероприятия, проекти и дискусии на ИСИХ със своя експертен потенциал.

bottom of page